Ochrana osobních údajů


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČ 7238625, vedeno u krajského soudu v Hradci Králové oddíl B 3824, Stračovská Lhota 50, 50315 Mžany (dále jen: "správce"). 

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Stračovská Lhota 50, 50315 Mžany
e-mail: info@hornychova-vila.cz 

3. V případě, že bude správce potřebovat údaje, které mu umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. newsletter), o tyto údaje Vás požádáme. Data, které správce shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, email a telefon. 

Tyto webové stránky dále mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které tyto webové stránky navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

4. Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. 

Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu.

5. Správce v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, newsletter apod.) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívali k jiným účelům a nakládali s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
_právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
_právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
_právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
_právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
_právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
_právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

8. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

10. Pokud si myslíte, že správce toto prohlášení nedodržel, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu info@hornychova-vila.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.