Bude Hornychova vila opět klenotem Lomnice nad Popelkou?

04.03.2024

Když jsme Hornychovu vilu koupili, hned jsme věděli, že před námi stojí značná výzva. Máme proto obrovskou radost, že Vám po dlouhých měsících pečlivých příprav můžeme představit její novou podobu! Co na ni říkáte?

Proměna Hornychovy vily se od začátku nese v duchu respektu a odvahy. Respektu k její významné historii či historizujícím elementům, a odvahy zanést ji do současného kontextu. Neexistuje však mnoho původní dokumentace a obrazových materiálů, ze kterých by se dalo vycházet, a tak proces navrhování místy připomínal pátrání slavného poručíka Columba. Hornychova vila opět zazáří jako klenot Lomnice nad Popelkou!

Díky své bohaté historii spojené s rodem Hornychů se vila řadí mezi významné stavby Lomnice nad Popelkou. Není však památkově chráněna. Vila byla za totalitního režimu nevhodně adaptována pro levné nájemní bydlení a bez výraznějších oprav po dlouhá léta postupně upadala až do velmi ubohého stavu. Rozhodnout se do jaké míry zachovat to původní a v jakém rozsahu modernizovat bylo záležitostí mnoha delikátních rozhodnutí.

Při navrhování jsme čerpali pouze z malé hrstky dochovaných fotografií. Vyjasnit si vzhled štukových detailů na fasádě nebo dekorativních klempířských prvků se tak doslova stalo dobrodružným detektivním pátráním, a ve výsledku bylo stejně nutno spoustu zdánlivě nepatrných drobností s nejlepším možným vědomím odhadnout.

Vila dostala pracovní název Popelka. V rámci rekonstrukce by měla být nově oděna do krásného bílého kabátu. Neutrální bíla barva fasády umožní mimo jiné vyniknout dekorativním mosazným klempířským prvkům. Ty vile znovu dodají její vznešenost. Bílá je ale také barvou, jež ustojí zub času a v kontextu přilehlého okolí i architektury bude relevantní i za desítky let.

U veškerých architektonických zásahů, které si kladou za cíl vilu modernizovat, bylo podstatné, aby bylo zřejmé, že se jedná o záměr, nikoliv pouze o nepovedenou repliku.

Nové zábradlí se nesnaží o kopii toho původního, ale ve své podstatě respektuje jeho rastr a rytmus. Garážové stání je zase i přes čistě moderní konstrukci z betonu a kovových sloupů stále stylizované tak, aby jako celek působilo ladně a harmonicky se doplňovalo s vilou, vysvětlují KURZ architects.

Podstatná pozornost byla věnována i revitalizaci přilehlého okolí. Vila se nachází v srdci Lomnice, a je proto důležité, aby se veřejnosti neuzavírala, ale naopak vstupovala do otevřeného dialogu. Vzniknou díky tomu nová místa k odpočinku či parkovací plochy.

Dáváme si záležet, abychom rekonstrukcí Hornychovy vily významně přispěli k nárůstu atraktivity dané lokality. Znamenalo to udělat mnoho důležitých rozhodnutí vyžadujících čas a trpělivost. Nyní jsme jen krůček od zahájeni rekonstrukce, vysvětluje současný majitel Michal Pivrnec.

Sledujte proměnu Hornychovy vily i nadále s námi!

Petra a Michal Pivrncovi

PS: Věděli jste, že vilu si nechal postavit Ignác Hornych ml. jakožto rodinné sídlo vedle továrního provozu? Vila svým pojetím plně reprezentuje dobový typ historizujících rezidencí. Navrhl ji Jaroslav Hrubý, jehož historizující styl můžeme dnes obdivovat již jen na Hornychově vile, nebo na přestavbě lomnické radnice z roku 1903.