Druhá šance zažít genius loci Hornychovy vily!

15.09.2022

V sobotu, 24. září, v rámci oslav 90. výročí otevření základní školy v Lomnici n/Popelkou, budeme mít pro Vás od 12 - 18 hod. dveře dokořán! Znovu máte šanci zažít genius loci Hornychovy vily na vlastní kůži. Tentokrát sice bez mluvených přednášek, ale zajímavé informace najdete na plakátech uvnitř vily nebo na informačních letáčcích! Vilu můžete prozkoumat od sklepa až po půdu. I po letech chátrání si zachovala svůj jedinečný půvab. Těšíme se opět na viděnou a další vzpomínkové příběhy z vily! 

Uvidíme se?!