Homogenní, amorfní, izotropní, pevné i křehké, delikátní i robustní…

14.12.2022

...takové, a mnohem více, umí být sklo přetavené do nejrozmanitějších podob a tvarů. Sklo je nádherný užitný materiál, který má svoji nezastupitelnou uměleckou hodnotu a bohatou škálu využití v celé dlouhé historii lidského působení. Zhmotňování a tvarování tohoto ušlechtilého materiálu si najde svoje čestné místo i v procesu rekonstrukce Hornychovy vily. Nechte se na chvíli přenést do sklárny Ajeto, kde jsme se zatajeným dechem krok za krokem zpoznávali kolik práce dá vytvořit jeden skleněný produkt.

Už jsme se Vám párkrát zmínili, že pro Hornychovu vilu si přejeme vytvářet předměty, ve kterých se snoubí řemeslo, užitná hodnota a krása. Plány, přípravy a jednotlivé ideje k rekonstrukci Hornychovy vily nás tak přivádí na různá místa. Nedávno jsme se v rámci těchto výprav vydali společně s architekty do vyhlášené sklárny Ajeto nedaleko Nového Boru. Ajeto je především umělecká sklárna, kde vznikají předměty, které jsou k vidění na výstavách po celém světě. Po mnoho let se zde setkávají světoví skláři a designéři, architekti, umělci, herci i filmaři.

Ve sklárně jsme měli možnost prohlédnout si všechny fáze výroby skla - přes kmenárnu, formárnu, sklářkou huť i brusírnu. Díky barvitým rozhovorům s místními sklářskými mistry jsme nasáli spoustu inspirace a elánu do dalších příprav rekonstrukce.

České sklo je důležitým pojmem ve světě užitého umění z mnoha důvodů. Dlouhá tradice tohoto řemesla v české historii přinesla nejen mnoho nových technologických objevů, ale i neotřelých výtvarných přístupů k různým technikám. Stejně jako se náš rod Hornychů zasloužil o rozvoj ve tkalcovském průmyslu. Mnoho českých sklářských výtvarníků jsou špičky ve svých oborech ve světovém měřítku a technologie, které v mnohých případech přímo vyvinuli, a nebo významně zdokonalili se dnes hojně používají po celém světě a těší se velké popularitě (tavená plastika, sochařský přístup k broušení, aj.).

Ve zpracování skla se vždy odrážely nejen technické, ale i estetické názory doby. Na témže principu budeme se sklem a jeho vlastnostmi pracovat i v Hornychově vile a skrze sklo tak vyprávět nový příběh úzce spjatý s místem, pro které byl vyroben. Jestli to budou předměty užitné hodnoty, skleněná instalace na míru nebo kombinace obojího se dozvíte jindy. Ještě Vás budeme chvíli napínat. Nápady jsou ve fázi zrodu a trpělivě čekají na své zhmotnění.

Děkujeme, že proměnu Hornychovy vily sledujete s námi!

PS: Znáte legendu o vynálezu skla?

Legenda praví, že v předoasijské Sýrii, u dnešního města Akky, při ústí fénické řeky Belu, přistáli se svou lodí obchodníci rozvážející sodu. Chtěli si připravit jídlo, a protože nenašli na břehu vhodné kameny na přípravu ohniště, použili pod kotlíky větší hroudy sody. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že velký žár ohně roztavil sodu s pískem do praménků neznámé průsvitné hmoty - tekutého skla.