Hrabeme se v zemi, provádíme sondy a objevujeme skryté poklady

20.03.2023

Přichází jaro a s ním ideální čas rozproudit rekonstrukci Hornychovy vily. Vlhké stěny, dosluhující střecha, špatný stav oken a dveří, zastaralé technické rozvody, nevyhovující dispozice a nebo i statické problémy - to vše jsou nemalé výzvy, které v sobě Hornychova vila ukrývá. Ta nejdůležitější ale zůstává neměnná, a to sice zachovat důležitý historický odkaz rodu Hornychů a vytvořit nové, moderní útočiště pro rozjímání těla i ducha.


Šetrná a postupná rekonstrukce započala v zimě a nyní začíná nabírat na obrátkách. Nemá být pouhým návratem k původnímu, tedy skutečnému stavu objektu, ale především citlivou snahou o jeho celkovou modernizaci.

"Zvenčí může vypadat víceméně jako v dobách svého mládí, ale uvnitř nabídne maximálně komfortní, útulné, praktické a moderní interiéry, ačkoliv stále vycházející z historických souvislostí," zmiňuje Michal Pivrnec.


Pro adekvátní a zároveň důstojnou obnovu bylo třeba začít důkladně prozkoumávat v jakém stavu se celý objekt skutečně nachází. Konec zimy se proto nese v duchu mnoha sondovacích prací, odkrývání povrchů a jednotlivých vrstev, jejichž společným jmenovatelem je snaha pochopit současný stav stavební konstrukce a použitých materiálů. Díky všem těmto aktivitám je možné si uvědomovat opravdový rozsah a příčiny některých poškození, ale často také objevit skryté poklady.

V blízké budoucnosti se začnou postupně odstraňovat necitlivé stavební zásahy z nedávné minulosti a restaurovat hodnotné historické prvky i materiály. To se bude týkat především fasády, oken, dveří a různých kovářských elementů.

Nabízí se nahradit většinu původně použitých materiálů novými, což by byla také ta méně finančně náročná varianta. V rámci rekonstrukce Hornychovy vily považujeme ale za důležité mít na zřeteli principy celkové šetrnosti a udržitelnosti. Ohleduplný přístup k celkové rekonstrukci proto spočívá mimo jiné ve snaze o znovuvyužití původních materiálů. Vše, co může být zachováno, nebo využito dalším způsobem, tak neskončí na skládce, ale najde svoje nové uplatnění. Další podstatnou snahou je také hledat a navrhovat technologická řešení, která vile umožní ustát zub času a poskytovat komfortní zázemí nejen v tomto století, ale i těch následujících.

"Jde nám primárně o zušlechťování původních materiálů. Pokud je znovu využijeme a zasadíme citlivě, můžeme propojovat styly i doby. Nejde nám ale o repliku původního stavu. Vždy budeme k rekonstrukci přistupovat se zdravou mírou odhodlání bořit určité standardy a konvence. Žijeme v 21. století, a to je třeba brát při modernizaci celého objektu, pro maximální obytný komfort, v úvahu," shodují se KURZ architekti.

Sledujte s námi proměnu Hornychovy vily a nebo se přímo staňte její součástí. Více na stránce E-shop. Každá Vaše podpora se počítá.